دانلود مجموعه فوق العاده و گلچین و استثنایی نوحه ویژه ماه محرم از مداحان اهل بیت از سال های گذشته و سال ۸۹

نویسندگان: احسان عباسی موضوع: مطالب روزانه، 

 

آنگه بریدم از زندگی دل
کامد به مسلخ شمر سیه دل
او میدویدو من میدویدم
او سوی مقتل من سوی قاتل
او می نشست و من می نشستم
او روی سینه من در مقاب
او میکشید و من میکشیدم
او خنجر از کین من ناله از د
آخ…
او می بریدو من می بریدم
او از حسین سر
من غیر از او دل

منبع: http://www.nightdownload.com/?p=1122

قریب به ۳۶ نوحه فوق العاده زیبا و گلچین و استثنایی به همراه متن نوحه های معروف…

به همراه پخش آنلاین یک نوحه بسیار زیبا

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۲ با حجم ۴۵۰ کیلوبایت محمد حسین {بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کربوبلا} کامل

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱ با حجم ۱۶ مگابایت کویتی پور { چنگ دل آهنگ دل کش می زند} کامل

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲ با حجم ۵۰۰ کیلوبایت  کویتی پور { چنگ دل آهنگ دل کش می زند} زنگ موبایل

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳ با ۹۰۰ کیلوبایت حجم کویتی پور { بر لب دریا لب دریا دلان خوشکیده است}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۴ با حجم ۱٫۵ مگابایت کویتی پور { دیده گریانی چرا عمه جان اینجا کجاست میکس}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۵ با حجم ۴٫۵ مگابایت کویتی پور { سوزه آه و ناله است – عمه جان اینجا کجاست}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۶ با حجم ۱٫۵ مگابایت حاج محمود کریمی { من بودم و سر نیزه ها – بعد از تو سالار نیزه نشینم }

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۷ با حجم  ۳۵۰ کیلوبایت حاج محمود کریمی { دلم اسیر دام حسینه – کبوتر بین الهرمینه}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۸ با حجم ۱۲ مگابایت حاج محمود کریمی {روضه قتله گاه یک}{ او می دویدو من می دویدم…}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۹ با حجم ۷ مگابایت حاج محمود کریمی { نوحه بعد از قتله گاه دو}{ از خیمه یه خورشید مره بیرون}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۰ با حجم ۱۲٫۵ مگابایت حاج محمود کریمی { قد کشیده اگر}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۱ با حجم ۹٫۵ مگابایت حاج محمود کریمی { ای وای }

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۲ با حجم ۹٫۵ مگابایت حاج محمود کریمی { بابای من – کی گفته من بابا ندارم…}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۳ با حجم ۳٫۵  حاج محمود کریمی { مه غم آمد و خونین جگری}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۴ با حجم ۳۵۰ کیلوبایت حاج محمود کریمی {حب الحسین}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۵ با حجم ۷۵۰ کیلوبایت حاج محمود کریمی {کاش بودم شعله تا شمع مزارت می شدم}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۶ با حجم ۱٫۵ مگابایت حاج محمود کریمی {ای همه هستم کن رها دستم}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۷ با حجم ۳ مگابایت حاج محمود کریمی { وا غربت ا وا غربت ا وا زینب ا}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۸ با حجم ۷۰۰ کیلوبایت حاج محمود کریمی {حسین حسین}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۱۹ با حجم ۹۴۰ کیلوبایت حاج محمود کریمی {واها واها حسین}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۰ با حجم ۵ مگابایت  نوحه حضرت زینب | حاج محمود کریمی {زینبم مگه قلب من از سنگه}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۱ با حجم  ۷٫۵ مگابایت نوحه حضرت زینب | حاج محمود کریمی { امیدم اینه برا تو پر پر زندنم }

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۲ با حجم ۱٫۵ مگابایت نوحه حضرت زینب | حاج محمود کریمی { نوره دیده سر بریده }

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۳ با حجم ۷٫۵ مگابایت نوحه حضرت زینب | حاج محمود کریمی { سری به نیزه بلند است در برابر زینب}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۴ با حجم ۷٫۵ مگابایت نوحه حضرت زینب | حاج محمود کریمی { چیده ز باغم لاله چین دو گل…}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۵ با حجم ۵٫۵ مگابایت شیرازی {سلام ای کعبه ی دل ها حسین جان}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۶ با حجم ۴٫۵ مگابایت  شیرازی {دوازده تا گل سرخ- یکیشون توی دنیا یه روزه خوش ندیدند}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۷ با حجم ۹٫۵ مگابایت  مجید بنی فاطمی {گل رشیدم بعد از تو شکسته شد کمرم}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۸ با حجم ۳٫۵ جواد مقدم {اگه دارم اعتباری به خدا کار حسینه}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۲۹ با حجم ۵۰۰ کیلوبایت {اهل عالم من از نسل غمم زاده ی اول محرمم}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۰ با حجم ۷٫۵ مگابایت  حمید علیمی {آقامون دلبره} صوتی

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۱ با حجم ۵٫۵ مگابایت حمید علیمی {آقامون دلبره} تصویری

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۳ با حجم ۸۵۰ کیلوبایت محمد حسین {بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کربوبلا} زنگ موبایل

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۴ با حجم ۱ مگابایت نامشخص {من الم دارم الم دار}

http://www.nightdownload.com/wp-content/uploads/2010/10/icone-night-downloadddd1.gifلینک دانلود نوحه شما ره ۳۵ با حجم ۷٫۵ مگابایت  نامشخص {با تمام آرزویم}

چنگ دل آهنگ دلکش می زند

ناله ی عشق است و آتش می زند

قصه ی دل دلکش است و خواندنی ست

تا ابد این عشق و این دل ماندنی ست

مرکز درد است و کانون شرار

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم می کند

خرمنی آتش فراهم می کند

کرده خود را میزبان شعله ها

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا حکم پیدا می کند

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنیم

بشکنیم این شیشه تا مستی کنیم

پرده بالا رفت و دیدم هست ونیست

راستی نادیدنی ها دیدنی است

چنگ دل آهنگ دلکش می زند

ناله ی عشق است و آتش می زند

_____________________________________________

سوز عطش

بر لب دریا لب دریا دلان خشکیده است

از عطش دلها کباب است و زبان خشکیده است

کربلا بستان عشق است و شهامت ای دریغ

کز سموم تشنگی این بوستان خشکیده است

سوز بی آبی اثر کرده است بر اهل حرم

هر طرف بینی لب پیر و جوان خشکیده است

آه از مهمان نوازانی که در دشت بلا

میزبان سیراب و کام میهمان خشکیده است

دامن مادر چو دریا اصغرش چون ماهی است

کام ماهی بر لب آب روان خشکیده است

نازم این همت که عباس آید از دریا ولی

آب بر دوش است و لبها هم چنان خشکیده است

گر ندارد اشک تا آبی به لبهایش زند

چشمه چشم رباب از سوز جان خشکیده است

_____________________________________________

اهل عالم من از نسل غمم
تا ابد مست صاحب علمم

شور ثار الهی دارم چون
زاده ی اول محرمم

اسم اعظم……..حسین
کعبه و زمزم…………حسین
شور محرم ………………حسین
یا ثارالله………….حسین

عشق خود جوش
فراتر از هوش
نوای چاووش
یا ثارالله

با حسین هر دلی خداییه
که حسین معنی رهاییه

حک شده در ورودی صراط
رد بشه هرکی کربلاییه

کل قرآن
لولو و مرجان
شاه شهیدان
یا ثارالله

دین و مذهب
ثنای هر لب
نوای زینب
یا ثارالله

_____________________________________________

آقامون دلبره ( علیمی) :

آقامون دلبره دلارو می خره

با اون نسیمی که داره بوی گل یاس

دلارو می خره کربلا می بره

با یک نگاه نازنین و مست عباس

اااااااای همه ی هستی زینب ابوفاضل

ااااااای می و ای مستی زینب ابوفاضل

یل امه البنین هیدر کربلای زینب ابوفاضل

همه ی حاصلم روضه هات قاتلم همه حاصلم …عشق تو قاتلم

نام ابالفضل دوای هرچی درده

همه ی دل خوشیم الهی که عالم همه دورت بگرده

اااااای گل باغ و بهارم ابوفاضل

ااااای همه ی دارو ندارم ابو فاضل

یل امه البنین هیدر کربلای زینب ابو فاضل

مرد نبرده دشمن دشمنای آل امیه

تک یل نبرده دشمن دشمنای آل امیه

آقامون سروره اون که تاج سره

این دلارو می خره برا رقیه

_____________________________________________

جنگیدم به نفسهای آتشینم ( محمود کریمی)

جنگیدم به نفسهای آتشینم
بعد از تو سالار نیزه نشینم
جنگیدم به نفسهای آتشینم
بعد از تو سالار نیزه نشینم
عشق من می میرم آخر از غم تو
عشق من قاتلم داغ ماتم تو
عشق من سر تو شمع محفل من
عشق من سایه روی محمل من
عشق من تا تو رفتی وای از دل من
شد به تشت زرین سر تو
نوازش از دختر تو حمایت از خواهر تو
مثل قصه مادر تو
مثل تو شدم دلبر من
گذشته آب از سر من
سیه شده پیکر من
زیر سایه حنجر ت
در دام غل و زنجیر آهنینم
بعد از تو سالار نیزه نشینم
بسته پای طفلان تو بود
خدای گریان تو بود
جهنم دشمن تو سوز صوت قران تو بود
ای بهانه رفتن من دمی که شد بر تن من
جسارت دشمن من
دست من به دامن تو بود
دنبالت به خدا آواره ترینم
بعد از تو سالار نیزه نشینم

_____________________________________________

بوی سیب و حرم حبیب :

بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا
بوی احمر شش ماهه و اکبر کرب و بلا
بوی انبر خنجر روی حنجر کرب و بلا
بوی لاله خدای آلاله دختر سه ساله
بوی شبنم نفس نفس دم دم من عاشقت هستم کرب و بلا
بوی گلاب و فرات پر آب و بیچاره رباب و کرب و بلا
بوی یاس و خدای احساس و ضریح عباس و کرب و بلا
بوی عود و نالۀ پر دود و صورت کبود و کرب و بلا
تو ذکر مهراب منی تو مهر ومهتاب منی
به همه میگم که آقا تویی که ارباب منی
بی تو دلم آروم نمی گیره کبوتر دل بی تو میمیره
امشب که مست بادۀ نابم مشتاق دیدار تو مهتابم
با اینکه من خوب میدونم آدمی بی اصل و بنم
بده اجازه ای خدا عشقم و نقاشی کنم
رو پیش قلب عاشقم یه طرح خوشگل می زنم
نقش یه مرد پهلوون طرح شمایل می زنم
به روی صفحه میکشم
پیشونی بلندش و ابرو های کمونیش و
صورت آسمونیش و
تا که به چشماش می رسم کشیدنش چه مشکله
آخه چشای عشق من سیاهه خیلی خوشگله

_____________________________________________

متن روضه قتله گاه : محمود کریمی

آنگه بریدم از زندگی دل
کامد به مسلخ شمر سیه دل
او میدویدو من میدویدم
او سوی مقتل من سوی قاتل
او می نشست و من می نشستم
او روی سینه من در مقاب
او میکشید و من میکشیدم
او خنجر از کین من ناله از د
آخ…
او می بریدو من می بریدم
او از حسین سر
من غیر از او دل

_____________________________________________

نوحه قتله گاه : محمود کریمی

از خیمه یه خورشید میره بیرون

خورشید شب تاریک زهرا

پشت سرشه اشکهای ابرا

بی ماه و ستاره تک و تنها

وای سوال زینب اینه

ما با کی بریم مدینه حسین

تا نیزه و شمشیر بالا میره

دست دعاشو بالا میگیره

ارش دل زینب که میلرزه

حتی خدا هم عزا میگیره

وای میشینه غم تو سینه

ما با کی بریم مدینه

وای سوال زینب اینه

ما با کی بریم مدینه

از موج هجوم تیر و نیزه

طوفان شده و کشتی شکسته

سرخی و غروب آسمونه

خورشیدی که روی نیزه نشسته

وای داره منو میبینه

ما با کی بریم مدینه

راس حسین به نیزه ها

آتیش زدن به خیمه ها

_____________________________________________

عمه جان اینجا کجاست : کویتی پور

سوز و آه و ناله ‏ام، دلخراش و غم فزاست، عمه جان اینجا کجاست
خاک این صحرا چرا عمه مى ‏ریزى به سر
مى ‏زنى بر سینه و مى ‏کشى آه از جگر
جاى جاى این زمین مى ‏کنى هردم نظر
گوئیا این خاک پیش چشمت آشناست )عمه جان اینجا کجاست( (۲)
گاه از درد درون بى قرارى مى‏ کنى
گه گلاب از چشمه دیده جارى مى ‏کنى
گه گذارى سر به خاک آه و زارى مى ‏کنى
گاه مى ‏بوسى زمین گاه فریادت به پاست
گه به این جانب دوان گه به آن جانب روان
گه به حال اضطراب مى ‏کشى از دل فغان
بردلم آتش زدى این چه حالست عمه جان
خاک‏ وسنگ این زمین بانوایت‏ همنواست )عمه‏ جان اینجا کجاست((۲)
رنگ رخسارت چرا عمه جان پژمرده است
هم به خود مى‏ لرزى و هم دلت افسرده‏است
دیدن این منظره تابم از دل برده است
گرد غم بر چهره ‏ات اى‏ امید دل چراست )عمه جان اینجا کجاست((۲)
سرپرست کاروان از چه هستى سوگوار
دختر شیر خدا اشک ریزى زار زار
نیست دیگر این دل خسته را صبر و قرار
نوحه ‏گر عمه چرا اهل‏بیت مصطفى است )عمه جان‏اینجا کجاست((۲)

_____________________________________________

سری به نیزه بلند است

در برابر زینب

خدا کند که نباشد

سر برادر زینب

نه مرکبی نه رکابی، امان ز ناقه ی عریان

چـرا دوبـاره نیامـد امیـر لشکر زینب

نه قوتی نه توانی میان آن همه دشمــن

نه مرهمی که نشیند به قلب مضطر زینب

_____________________________________________

چیده زباغم لاله چین دو گل ، چیده ز باغم لاله چین دو گل : محمود کریمی


چیده زباغم لاله چین دو گل ، چیده ز باغم لاله چین دو گل

مانده به جانم داغ این دو گل ، مانده به جانم داغ این دو گل

کاش صیاد چنین تا نکند ، بیش از این تیغ به تن جا نکند

کاش بر حال من و این گل ها ، زینب(س) از دور تماشا نکند

امان از دل زینب امان ، امان از دل زینب امان ، امان از دل زینب امان

می روم اما ماندم از نفس ، می روم اما ماندم از نفس

پر شده اند از زخم پیش و پس ، پر شده اند از زخم پیش و پس

باز بر چشم ترم می خندند ، بر دل شعله ورم می خندند

یک قدم می روم و می بینم ، همه از دور و برم می خندند

امان از دل زینب امان ، امان از دل زینب امان ، امان از دل زینب امان

امان از دل زینب امان ، امان از دل زینب امان ؛ چه خون شد دل زینب امان !

شعله کشیدند بر جان حرم ، غرق به خون اند شیران حرم

من بی تاب و ز پا افتاده ، من تنها و دو خواهر زاده

مانده ام مات چه سان خیمه روم ، با دو بی سر دو حسینی زاده

بر سر دوشم پر پر مزنید ! بر دل چاکم خنجر نزنید !

این دو ماه شب نو زینبی اند ، دو حسینی نسب و زینبی اند

این دو شهد عسل اهل حرم ، دو ابالفضلی و دو زینبی اند

ابکی علیکِ یا بنت علی (ع) ؛ وفّقکِ الله فی صبر جلیّ

انتِ مشکورة غمِّ زینب(س) ، انتِ صبارة همِّ زینب(س)

یا اُخَیَّ بفداکِ روحی ، بابی انتِ و امّی زینب(س)

_____________________________________________

مه غم آمد و خونین جگری

هم دمه ناله و اشک بصری

ز غریبی و غم ساقی عشق

خون دل گشته می باقی عشق

اعوذبالله من الکرببلا

ز غمش ساغر و پیمانه شکست

دل شمع و گل پروانه شکست

کاروان غم و هجران و بلا

جان به کف آمده تا کرببلا

اعوذبالله من الکرببلا

کربلا محفل مهمانی دوست

بهر هفتاده دو قربانی دوست

همگی عازم یک قتله گهند

به ره دلبره خود سر بنهند

همه بر نیزه و در زمزمه اند

سر بداران غم فاطمه اند

اعوذبالله من الکرببلا

_____________________________________________۱

 

شیوه دانلود : با کلیک بر روی لینک دانلود با حجم مشخص فایل به طور مستقیم (لینک مستقیم از سرور سایت) دانلود می شود

راهنمای دانلود : ● دانلود کلیه فایل ها کاملاً رایگان بوده و اگر گاهی قیمت ها درج شده صرفاً به منظور آگاهی می باشد.
● پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً IDM استفاده کنید.
● فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.
● چنانچه قادر به دانلود از سرور نایت دانلود ، نیستید لطفا از لینک های کمکی استفاده کنید.
در صورت دانلود نشدن فایل شما میتوانید برای رفع این مشكل در آخر فایل دانلود خود علامت سوال ؟ قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
( لینک کمکی چیست؟ لینک کمکی، یک کپی مشابه از فایل است که بر روی یک سایت دیگر جهت دانلود قرار داده می شود و در مواقعی که یک سرور قادر به سرویس دهی نباشد شما می توانید فایل مورد نظر خود را از یک سرور دیگر دانلود نمائید)
● فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
● فایل های بسیار حجیم برای سهولت دریافت به چند بخش تقسیم بندی شده اند. پس از دانلود تمامی بخش ها همگی را درون یک پوشه قرار داده و اقدام به بازگشایی آنها از اولین فایل نمائید.
● کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.nightdownload.com می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy/Paste آن بپرهیزید.
● چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. در فایل های بسیار حجیم که به چند بخش تقسیم شده اند دقت کنید در هنگام بازگشایی بر روی کدام یک از قسمت ها پیغام خطای CRC داده می شود سپس برای دانلود مجدد فقط همان قسمتی که خراب دانلود شده است را دانلود نمائید.
● فایل هایی که پس از خارج شدن از حالت فشرده به فرمت iso. هستند می بایستی ابتدا با استفاده از نرم افزار Nero و یا UltraIso بر روی سی رایت شوند و سپس مورد استفاده قرار گیرند.

 

برچسب ها: دانلود نوحه بسیار زیبا، حاج محمود کریمی، دانلود رایگان مداحی، دانلود رایگان نوحه، دانلود روضه، دانلود روضه ورود به کربلا با صدای سعید حدادیان، دانلود سینه زنی، دانلود مجموعه نوحه، دانلود مجموعه گلچین نوحه جدید، دانلود مداحی، دانلود مداحی 89، دانلود مداحی امام حسین، دانلود مداحی به مناسبت ماه محرم، دانلود مداحی تاسوعا، دانلود مداحی جدید، دانلود مداحی سال 87، دانلود مداحی عاشورا، دانلود مداحی محرم، دانلود مداحی محمود کریمی، دانلود مداحی ویژه ماه محرم ۸۹، دانلود نوحه، دانلود نوحه 89، دانلود نوحه آغاز محرم، دانلود نوحه ابالفضل، دانلود نوحه ابالفضل 89، دانلود نوحه ابول فضل، دانلود نوحه ابولفضل، دانلود نوحه امام حسین، دانلود نوحه برای محرم، دانلود نوحه به مناسبت ماه محرم، دانلود نوحه جاج محمود کریمی 89، دانلود نوحه جدید، دانلود نوحه جدید سال 89، دانلود نوحه حضرت زینب 89، دانلود نوحه خاج شیرای، دانلود نوحه خضرت طینب، دانلود نوحه شب اربعین محرم، دانلود نوحه شب اول محرم، دانلود نوحه شب دهم محرم، دانلود نوحه شب دوم محرم، دانلود نوحه شب سوم محرم، دانلود نوحه شب ششم محرم، دانلود نوحه شب نهم محرم، دانلود نوحه شب هشتم محرم، دانلود نوحه شب هفتم محرم، دانلود نوحه شب پنجم محرم، دانلود نوحه شب چهارم محرم، دانلود نوحه قشنگ، دانلود نوحه محرم، دانلود نوحه محمود کریمی، دانلود نوحه و مداحی ویژه ماه محرم ۸۹، دانلود نوحه ویژه ماه محرم ۸۹، دانلود نوحه ویژه محرم، دانلود نوحه چنگ دل آهنگ دل کش می زند، دانلود نوحه کویتی پور، روضه حرمت نداره اینجا مهمون با صدای محمود کریمی، روضه محرم، روضه محمود کریمی، روضه ورود به کربلا با صدای سعید حدادیان، روضه ویژه ماه محرم ۸۹، رینگتون محرم، رینگتون موبایل محرم، زنگ موبایل نوحه، سایت نایت دانلود، سعید حدادیان، شعر ویژه ماه محرم ۸۹، محرم 89، محمود كریمی، مداحی محرم، مداحی سال 88، مداحی شهادت امام حسین، مداحی ویژه ماه محرم، مداحی ویژه ماه محرم ۸۹، مه غم آمد و خونین جگری، نایت دانلود، نوحه آغاز محرم، نوحه برای موبایل، نوحه محرم، نوحه و مداحی، نوحه و مداحی ویژه ماه محرم، نوحه ویژه ماه محرم، مرثیه و، محرم،  

تعداد بازدیدهای این مطلب ::  بازدید

 

() نظرات

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو