تبلیغات
مرواریدهای سرخ مرواریدهای سرخ - لانه و تخم های پرندگان - قدرت خدا
 

لانه و تخم های پرندگان - قدرت خدا

نویسندگان: احسان عباسی موضوع: عکس و فیلم،  مطالب روزانه، 

 

قدرت خدا را سپاس!!

لانه و تخم های پرندگان

لانه، پناهگاهی است به منظور نگهداری و حفاظت تخم جانوران. لانه همچنین محلی برای زندگی و رشد بچه های جانداران (معمولا پرندگان و خزندگان) به شمار می رود. لانه ها معمولا از برگ، علف و شاخه های کوچک درختان درست می شود.

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

لانه و تخم های پرندگان

 

برچسب ها: لانه پرندگان، تخم پرندگان، تخم حیوانات، فصل تخم گذاری، تخم کبوتران، علف، شاخه های درخت، پرندگان، خزندگان، حفاظت، تخم جانوران، نگه داری، پناهگاه، تخم، لانه، خانه سازی، لانه پرنده، پرنده ماده، قدرت خدا، زیبایی های خلقت، عجایب افرینش، نشانه های خدا بر روی زمین، زیبا، پرنده، تخم مرغ، تخم پرنده، تبارک الله، تبارک الله احسن الخالقین،  

تعداد بازدیدهای این مطلب ::  بازدید

 

() نظرات