تبلیغات
مرواریدهای سرخ مرواریدهای سرخ - طهارت و نجاست
 

طهارت و نجاست

نویسندگان: احسان عباسی موضوع: مطالب روزانه، 

 

شارع مقدس امر را در طهارت و نجاست بر آسانی قرار داده است ممکن است رطوبت و ترشحی در واقع ذرات تجاست در آن وجود داشته باشد که با چشم دیده نشود این ترشحات محکوم به پاکی هستند چون ذراتی که با چشم ظاهر دیده نشود ولی با میکروسکوپ دیده شود باز محکوم به پاکی است چون شارع مقدس تشخیص ذرات نجاست را با چشم مسلح معتبر نمی داند.
در ضمن توجه و کنجکاوی در مسائل طهارت و نجاست انسان را به وسواس می کشاند از این جهت این نوع کنجکاوی جایز نیست.


 

برچسب ها: طهارت و نجاست، طهارت، نجاست، عكس های از قطرات آب، احكام طهارت انتقال نجاست شستن زمین نجس شستن محل نجس ترشح آب نجس ترشح نجاست، احكام طهارت، انتقال نجاست، شستن زمین نجس، شستن محل نجس، ترشح آب نجس، ترشح نجاست، نظافت، ایمان، شارع مقدس،  

تعداد بازدیدهای این مطلب ::  بازدید

 

() نظرات